Assessorament, Counselling , Orientació i Recursos per a dones lesbianes, bisexuals, transsexuals i persones que es qüestionen la seva sexualitat (ACORD) es constitueix com a associació sense ànim de lucre el 13 de juny de 2000 i està inscrita amb el número 23.542 de la Secció Primera del Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Les finalitats de l'associació són:

a) Oferir serveis de counselling i/o assessorament personal i psicosocial, i recursos de tot tipus per a dones, dones lesbianes, bisexuals i transsexuals per ajudar-les a acceptar la seva orientació sexual i millorar la seva qualitat de vida i el desenvolupament de la seva personalitat.

b) Lluitar per l'acceptació, la integració i la no discriminació de les dones, dones lesbianes, bisexuals i transsexuals a la societat.

c) Lluitar pel reconeixement dels mateixos drets i llibertats que tenen les persones heterosexuals.

d)Fomentar la participació de les dones, dones lesbianes, bisexuals i transsexuals a la vida associativa.

e) Facilitar el fet de compartir experiències i autoajudar-se.

f) Treballar la normalització en els àmbits de joves dones i homes.

g) Oferir serveis de counselling i/o assessorament personal i psicosocial a joves, gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals.

h) Treballar per eradicar la violència domestica dintre del nostre col·lectiu.

i) Oferir serveis de counselling i/o assessorament personal i psicosocial a homes, homes gais, bisexuals i transsexuals.

j) Oferir serveis de counselling i/o assessorament personal i psicosocial a famílies homoparentals (lesbianes i gais) , així com a l ‘entorn familiar.

k) Oferir serveis de counselling i/o assessorament personal i psicosocial al col·lectiu de dones immigrades lesbianes, bisexuals i transsexuals, així com fer campanyes de normalització en el seu entorn i oferir-los recursos específics per a la seva integració.

l) Crear espais per facilitar la relació entre les dones, oferint recursos de tot tipus.

m) Tenir una cura especial del col·lectiu de dones grans lesbianes, bisexuals i transsexuals, oferint-los recursos de tot tipus.

n) Fer campanyes per eradicar la lesbofòbia, l'homofòbia i la transfòbia.

o) Col·laborar amb altres organitzacions de Catalunya, l'Estat espanyol, la Unió Europea i la resta del món que siguin del mateix àmbit i que comparteixin els mateixos objectius.

 

contacteu